top of page

ALTFEL DE CONTROALE ALE FISCULUI!

ALTFEL DE CONTROALE ALE FISCULUI!

Uniunea Naţională a Patronatului Român (UNPR) susține inițiativa deputatului Odon SZABO privind modificarea Legii nr. 207/2015 din Codul de procedură fiscală. La prima abatere contravențională constatată prin control fiscal și necontestată de contribuabil să nu se aplice sancțiuni – este ceea ce oamenii de afaceri își doresc să fie stipulat în lege de acum încolo.


Inițiativa deputatului UDMR Odon SZABO, susținută de UNPR, prevede următoarele:

Adoptarea unui nou Cod de procedură fiscală ar trebui să reprezinte un nou început în relația organe fiscale – contribuabil-plătitor, intenție exprimată în mod expres în expunerea de motive a Proiectului de lege privind Codul de procedură fiscală: „măsurile propuse prin proiectul de act normativ creează premisele pentru creșterea gradului de încredere a contribuabililor în sistemul fiscal. Astfel, actul normativ promovează o relație de încredere între organul fiscal și contribuabil, prin măsuri menite a garanta și consolida drepturile procedurale ale părților raportului juridic fiscal, dar și prin măsuri care să elimine incertitudinile cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor sau modul de exercitare a drepturilor (…)”

În ciuda reformulării principiului privind rolul activ și alte reguli pentru organul fiscal, art. 7 alin. (2): Organul fiscal are obligația să examineze starea de fapt în mod obiectiv și în limitele stabilite de lege, precum și să îndrume contribuabilul-plătitorul în aplicarea prevederilor legislației fiscale, în îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor sale, ca urmare a solicitării contribuabilului-plătitorului sau din inițiativa organului fiscal, după caz. Controalele fiscale în numeroase cazuri se desfășoară după vechiul tipic: organele de control descind la agentul economic decise să îi găsească nereguli, astfel că insistă și insistă până ce identifică ceva, orice, cât de mic și nesemnificativ, care ar putea constitui sancțiune.

O astfel de filosofie organizațională se schimbă greu, iar din păcate rezultatul e contraproductiv prin apariția riscului ca mulți contribuabili, exasperați de reaua voință a agenților fiscali, fie să renunțe la afaceri, fie să treacă în economia gri sau neagră. Ori, acesta nu poate fi un rezultat dorit nici de legiuitor și nici de administrația fiscală. În aceeași măsură, acesta nu este efectul scontat nici de organizațiile patronale sau asociațiile profesionale reprezentând întreprinzătorii, cei care la rândul lor semnalează anomaliile din sistem și pledează pentru modernizarea și simplificarea administrării fiscale.În condițiile în care legislația fiscal-contabilă se dovedește a fi stufoasă, volatilă și greu de actualizat, organele fiscale au ca datorie fundamentală îndrumarea contribuabililor, pornind de la premisa bunei credințe. Iar pentru ca organele fiscale să își asume rolul de îndrumător și să aibă un rol activ în prevenirea abaterilor de la legislația fiscală, în scopul instituirii unui nou spirit, colaborativ, în relația organe fiscale – contribuabil, se impune includerea unui principiu preventiv mai puternic și imposibil de trecut cu vederea de reprezentanții organelor fiscale. Noul principiu presuspune o etapă preliminară aplicării sancțiunii și anume elaborarea unui plan de măsuri cu termene rezonabile de aducere la îndeplinire. Astfel se va împlini rolul îndrumător al organelor fiscale, iar rezultatul va fi conformarea voluntară prin educarea contribuabililor și informarea acestora cu privire la legislația fiscală. Neîndeplinirea măsurilor cuprinse în plan atrage în mod evident aplicarea sancțiunii contravenționale, fiind astfel penalizat comportamentul neadecvat al contribuabilului informat în prealabil despre legislația și conduita de urmat. De asemenea, se prevede o reducere a penalităților de întârziere la plata în termen de 2 zile lucrătoare a obligațiilor constatate cu ocazia controlului fiscal și necontestate de contribuabil, măsură ce va stimula achitarea acestora.

Merită menționată de asemenea diferențierea sancțiunilor contravenționale aplicate, în funcție de gravitate, intenție, erorile neintenționate și îndreptate rapid nefiind amendate, această politică de prevenție a erorilor fiscale aplicându-se în state precum Marea Britanie, Danemarca etc. Aceeași distincție ar trebui aplicată și de către organele de control fiscal din România, pe măsura neregulii constatate pentru orice agent economic.

Vom sprijini cu toate forțele un astfel de demers care ne va duce spre o normalitate dorită de UNPR, ce reașează modul în care mediul de afaceri trebuie să privească organele de control și modul în care acestea vor trata companiile ce activează în zona luminoasă ??? a business-ului românesc, a declarat președintele UNPR, Ioan LUCIAN, la conferința de presă susținută la sediul UDMR împreună cu inițiatorul demersului legislativ, deputatul Odon SZABO.

BIROUL DE PRESĂ UNPR

5 afișări0 comentarii
bottom of page