top of page

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru prelungirea unor termene privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului . (14 Mai 2021)" ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru prelungirea unor termene privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

Având în vedere că, în contextul epidemiologic actual al măsurilor adoptate de autorități în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost acordate perioade suplimentare pentru îndeplinirea obligațiilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarul real, luând în considerare faptul că rațiunile prevederii unei termen suplimentar pentru depunerea acestor declarații se mențin și la acest moment, având în vedere că starea de alertă pe teritoriul României a fost prelungită, iar evoluția pandemiei de COVID-19, inclusiv la nivel internațional, are în continuare o dinamică impredictibilă, având în vedere faptul că în contextul epidemiologic actual, pentru respectarea regulilor sanitare și de distanțare socială este necesară aplicarea, în continuare, a unor soluții destinate a limita interacțiunea cu publicul la preluarea acestor declarații, astfel încât activitatea autorităților publice competente să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru solicitanți, cât și pentru personalul acestora, ținând cont de faptul că, pentru reducerea la maximum a interacțiunii între persoane, este necesară menținerea modalităților extinse de depunere a declarațiilor pe propria răspundere, pentru ca îndeplinirea acestei obligații să nu implice, în mod necesar, prezența fizică la ghișeu, în considerarea faptului că neadoptarea acestor soluții ar putea avea consecințe negative asupra funcționării unui număr important de societăți și asociații, acestea putând întâmpina dificultăți și întârzieri în realizarea demersurilor pentru identificarea beneficiarilor reali și, în contextul generat de măsurile impuse de pandemia de COVID-19 luate de autorități și având în vedere că situația epidemiologică nu a înregistrat modificări care să indice înlăturarea sau reducerea pericolului, având în vedere că un număr mare de persoane juridice nu au putut să își îndeplinească obligațiile și ar trebui să realizeze demersuri ce presupun inclusiv interacțiune fizică în perioada scurtă de timp până la expirarea termenului, generând un nivel ridicat de risc din perspectiva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, ceea ce ar putea avea consecințe grave asupra sănătății populației, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


Art. unic

(1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin (4) al Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, în anul 2021 declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.


(2) Declarațiile privind beneficiarul real prevăzute la alin (1) pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.


(3) Declarațiile prevăzute la alin. (2) pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.
PRIM – MINISTRU

FLORIN – VASILE CÎȚU "0 afișări0 comentarii
bottom of page